Política de privacitat

 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens subministra a través del web masiacasadelmar.com, via telefònica, o per correu electrònic seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de CASA DEL MAR, que ha estat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Així mateix, l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, enviant una carta juntament amb la fotocòpia del seu DNI, a la següent adreça: CASA DEL MAR. REF: PROTECCIÓ DE DADES, Carrer dels Colls s/n, 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona.

Les dades sol·licitades a l’Usuari mitjançant formularis indicats amb un asterisc (*) seran les estrictament necessàries per a poder proporcionar-li el servei o per poder posar-se en contacte amb l’Usuari. En cap cas, el fet de no proporcionar més dades que les estrictament necessàries suposarà una minva en la qualitat del servei.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veritables i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en les mateixes. L’Usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a CASA DEL MAR o a qualsevol tercer, a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. En el cas que l’Usuari inclogui dades de caràcter personal de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar del que estableix la present política de privacitat, sent l’únic responsable de la seva inclusió.